Mikä SRA?

Sovellettu reserviläisammunta (SRA) on vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen
jäsenille tarkoitettua toiminnallista ja turvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa
sekä aseiden käyttöä kehittävää ja mittaavaa urheiluammuntaa.

Jokaiseen ampumasuoritukseen laaditaan ampumatehtävä, jossa ampuja
joutuu toimimaan annetun tilannekuvauksen edellyttämällä tavalla.

SRA esittelyvideo

https://resul.fi/sra-ammunnat/

UKK/FAQ:

https://resul.fi/sra-ammunnat/vastauksia/